Behandlingar

På Haninge Fysio arbetar Sjukgymnaster / Fysioterapeuter som har lång utbildning och gedigen erfarenhet av att ta hand om patienter med besvär inom rörelseapparaten. Vi är specialiserade inom OMT – Ortopedisk Manuell Terapi. Du kan även få hjälp med idrottsskador, rehabilitering rygg och nackbesvär, rehabilitering efter operation och kirurgi, smärta, kvinnors hälsa, akupunktur, smärtrehabilitering, Pre /postnatal träning, stressrelaterade symtom, akupunktur och FaR (Fysisk Aktivitet på Recept).

Vi förebygger, behandlar, optimerar och rehabiliterar både akuta och långvariga besvär kopplat till rörelseapparaten. Vi integrera olika behandlingsmetoder för att på ett så specifikt och effektivt som möjligt kunna behandla just dina besvär.

Akupunktur

Härstammar från kina. Genom Socialstyrelsens godkännande 1984 har akupunktur fått sin givna plats som behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom sjukvården. Vid akupunktur sticks tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv.

Idrottsmedicin

Oavsett vilken idrott eller sport du utövar kan skador förekomma. Idrottsmedicin omfattar kunskapen om motion idrott, behandling av dessa skador och förebyggande av sjukdomstillstånd och idrottsrelaterade skador. Oavsett om du Elitidrottare eller motionär så finns vi här för dig. Vi utför bedömningar, diagnostiseringar, behandlingar, idrottsspecifik ...

OMT

Ortopediska Manuell Terapi – OMT är ett internationellt specialistområde inom sjukgymnastik för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar och skador samt sjukdomar i rörelsesystemet. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad ...

Rehabilitering

I vissa fall kan träning/rehab räcka som behandling för dina besvär, i andra fall ses det som en komplettering efter en ev operation. En rehabplan läggs upp utifrån dina behov och besvär. En förutsättning för ett gott resultat är att du själv tar ett aktivt ...

Förklaring Sjukgymnast och fysioterapeut

Fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för fysioterapeuternas yrkesroll. Yrkestiteln var tidigare sjukgymnast, men är från och med den 1 januari 2014 fysioterapeut. Den som före den 1 januari 2014 var sjukgymnast måste dock för att få kalla sig fysioterapeut ansöka hos Socialstyrelsen om att byta titel. Den som får legitimation som fysioterapeut får inte kalla sig sjukgymnast.

I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. En fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl organisations-, grupp- och individnivå.

Texten om Fysioterapi kommer från Wikipedia, för att ta del av hela materialet, klicka här.

Any problem by a sport, work accident etc.

we welcome the chance to serve you.