Vi samverkar med flertalet olika vårdgivare såsom vårdcentraler, primärvårdsrehab och ortopedmottagningar. Du som är vårdgivare är välkommen att skicka remisser via TakeCare eller pappersremisser till adressen nedan. Vi svarar på remissen så fort vi kan.

Lindqvist Fysio AB
att: Cecilia Lindqvist
Valfiskens Gata 800
13664 Haninge